Какво представлява THC (тетрахидроканабинол)?

Тетрахидроканабинолът, накратко THC, е един от естествените фитоканабиноиди, открити в растението Канабис, известен със своите психоактивни свойства. С тази статия бихме искали да хвърлим светлина върху някои факти и неясноти около канабиноида THC. 

Според изледвания фитоканабиноидите представляват група терпенови фенолни съединения, предимно намирани в канабисовото растение. Но изследванията върху източниците на канабиноиди, различни от канабис, все още са в процес на разработка. За сега учените са открили няколко видя растения от родовете Radula и Helichrysum, които имат подобрен химичен състав. 

Та, в крайна сметка канабисът не е единственото растение, способно да синтезира тази група биоактивни природни продукти. Проучванията сочат, че има 525 естествени съединения, от които 85 са идентифицирани,а  около 60 от тях се считат за познати.

THC и CBD са примери за двата естествени канабиноида, най-често извличани от канабисовите растенията и използвани в различни приложения. Нещо повече, мотивиращо е, че няколко проучвания се фокусират върху отделни канабиноидни съединения, които ни помагат да открием повече за CBD.

Ето защо сме сигурни, че вече сте запознати с термина THC, съединението, отговорно за психоактивния ефект. Но има още какво да научите.

Накратко, тази статия ще ви помогне да придобиете малко по-голяма представа за:

  • Какво е THC?
  • Къде се намира THC в растението канабис?
  • THC и CBD: по какво се различават

Какво е THC?

Все още ли мислите, че THC е опасно вещество, което може негативно да повлияе на вашето здраве? Тази статия може да ви помогне да се освободите от стереотипното мислене и да научите истината за това органично химично съединение. 

Но нека да започнем от самото начало и да си припомним един лесен урок от училище – хранителната верига. Растения, животни, насекоми и ние, хората, съществуваме заедно от милиони години и оцеляването ни зависим един от друг.

В същото време всяко живо същество в хранителната верига притежава различни стратегии, за да се предпази едно от друго. 

В битката на живота между човека, животните, растенията и насекомите –  животните бягат или отделят отровни химикали (като скунса например), за да предпазят или държат надалеч хищниците. Що се отнася до растенията, те произвеждат токсични вещества, които биха могли да ги предпазят от насекоми или тревопасни животни.

Един такъв пример е THC съединението  в канабисовите растения. Проучванията посочват, че ролята на THC в канабиса е да предпазва растението от тревопасни или патогени. Съществува армия от животни, които обичат вкуса на канабис и са способни да унищожат цяла реколта. Например елени, мишки, плъхове, паяци, акари, гъсеници, скакалци, бръмбари и т.н.

Интересно наблюдение от проучване на механизмите за защита на растенията илюстрира това допълнително. Растенията произвеждат специализирани морфологични структури или вторични метаболити.

Например механична защита на повърхността на растенията като коса, трихоми, шипове, бодли или производство на химикали като терпеноиди, алкалоиди, отделящи летливи химикали и др. Този вид защита или елиминира, или забавя растителноядните животни.

Следователно тази справка ясно подчертава необходимостта от мултидисциплинарен подход за изучаване и провеждане на изследвания, които биха могли да свържат биохимията, екологичните процеси и дори изменението на климата. В края на краищата тези знания могат да бъдат полезни при разработването на нови оптимизирани решения за по-добър добив на канабис.

Накратко,

THC е химически щит, който предпазва растението от ултравиолетова (UV) светлина

THC е механизъм за самозащита, който предпазва растението от стрес от околната среда.

Къде се намира THC в растението канабис?

THC се намира в трихомите на растението канабис.

Трихомите са подобни на косми структури, открити на повърхността на растението. Главата им наподобява малка крушка или водна капчица, свързана с дръжка. Размерът, формата, плътността и видът на трихомите могат да варират в зависимост от различни природни фактори като почва, температура, друга растителност и др. 

Изследванията твърдят, че тези трихоми съдържат изобилие от канабиноиди. Специфичен тип, наречен Capitate stalched trichomes, съдържа тетрахидроканабинолова киселина (THCA), канабидиолова киселина (CBDA), канабигеролова киселина (CBGA), включително техните декарбоксилирани производни Tetrahydrocannabinol, THC, канабидиол, CBD и канабигерол, CBG.

THC и CBD: по какво се различават

На първо място, канабиноидите се синтезират и натрупват като канабиноидни киселини в растението. Само когато растението се изсуши, съхрани и загрее, киселините постепенно се декарбоксилизират и се превръщат в CBD или THC.

Важно е да споменем, че въпреки че както CBD, THC, CBG, CBN, така и други канабиноиди присъстват в растението канабис, неговият биосинтез протича според генетично определено съотношение. Така че производителите на канабис и изследователските институции отглеждат различни сортове за множество цели. Например хартия, текстил, храна, лекарства и т.н.

На второ място, THC и CBD споделят една и съща молекулна формула C21H30O2.

Това са двадесет и един атома въглерод, тридесет атома водород и два атома кислород. Но разположението на тези атоми е различно и взаимодействат с тялото по различен начин.

THC произвежда (според дозировката) хиперактивност и пространствено и словесно краткосрочно увреждане на паметта. CBD, от друга страна, не влияе на двигателната активност, телесната температура или паметта. По този начин CBD и THC имат почти различни и противоположни ефекти.

Например препратка към двойно сляпо проучване илюстрира това по-ясно. Четиридесет здрави доброволци получават орално THC, CBD и сместа от двете заедно. След това, техните психологически реакции, честота на пулса и времето за производство бяха измерени. Експериментът разкри следните резултати,

  • Доброволците, консумирали само с THC, показват повишена честота на пулса, нарушени времеви задачи и енергични психологически реакции.
  • Доброволците, консумирали само CBD, не предизвикват подобни ефекти.
  • CBD ефективно блокира повечето от ефектите на THC при доброволци, които са били прилагани заедно с THC и CBD. Също така CBD има тенденция да намалява тревожността им.

Накратко:

Както CBD, така и THC взаимодействат с ендоканабиноидната система. Но техните взаимодействия с рецепторите (CB1 и CB2) оказват различно влияние върху физиологичните и мозъчните функции.

Заключение

Марихуаната е особен сорт канабис, който съдържа високо количество THC. Законът на САЩ, както и много други държави,  класифицира още един вариант, който съдържа по-малко THC, като индустриален коноп.

THC произвежда повечето от класическите фармакологични ефекти, които включват промени в настроението, възприятието и мотивацията.

Откриването на двете най-важни съединения на канабис, THC и CBD доведе до откриването на ендоканабиноидната система.

Ролята на THC в канабиса е, че изглежда предпазва растението от тревопасни или патогени.

Трихомите съдържат изобилие от канабиноиди. Те включват THCA, CBDA, CBGA и 

техните декарбоксилирани производни THC, CBD и CBG.

Като заключителна бележка, социално-икономическите, екологичните и екологичните фактори оказват значително влияние върху общественото здраве в глобалните икономики. Има нови подходи и откриване на нови лекарства за възникващи инфекциозни заболявания, метаболитни нарушения и много други здравословни проблеми.

Съществува модерен подход към традиционната медицина и ценности. Отварят се нови възможности в областта на психофармакологията, ендоканабиноидните системи и медицинския канабис.

Поддържайте връзка с нас на всички социални платформи и се поддържайте в течение с нашата информация, продукти, стартирания, оферти и други.

Вашият коментар